Despre SC MIX SRL

SUNTEM O ECHIPA DE PROFESIONISTI SI PARTENER DE INCREDERE

Firma noastră activează în domeniul serviciilor, fiind specializată în întreţinerea clădirilor şi menţinerea curăţeniei în interiorul acestora, precum şi servicii suport combinate prestate întreprinderilor.

Angajaţii firmei noastre sunt persoane specializate în domeniul activităţii pe care o desfăşoară, fiecare având calificarea profesională pentru activitatea respectivă. Serviciile oferite cuprind pe lângă obişnuitele elemente de menţinere a curăţeniei generale, servicii speciale de curăţenie, ca de exemplu cele pentru laboratoare, pentru spaţii sterile sau ultrasterile, curăţenie în spaţii de învăţământ şi cercetare, unităţi de alimentaţie, unităţi de producţie şi de depozitare, lucrări care necesită specialişti în alpinism utilitar etc.

Asigurăm servicii de manipulare mărfuri, picking şi comisionare, şi alte servicii suport.

Obiectivul firmei noastre este satisfacerea cerinţelor clientului, iar metodele, aparatura şi produsele utilizate în desfășurarea activităților sunt în strictă concordanţă cu prescripţiile de protecţie a mediului.

Produsele utilizate în procesele de curăţire şi de igienizare sunt testate şi certificate de laboratoare de specialitate şi/sau de Ministerul Sănătăţii Publice. Furnizorii sunt selectaţi după criterii stricte privind calitatea şi protejarea mediului.

Referinte

Calitatea serviciilor oferite de MIX SRL este întotdeauna cea mai bună referință. Stăm la dispoziţia clienţilor noştri în toate județele României.

Datorită calităţii serviciilor oferite de MIX SRL, avem deosebita ocazie de a colabora cu unele dintre cele mai importante companii şi instituţii din România.

Dintre principalii clienţi ai firmei amintim

o CEC Bank
o Alpha Bank
o Banca Comercială Carpatica
o Banca Transilvania
o Metropolitan Life
o Allianz Tiriac Asigurări
o ING Asigurări de Viaţă
o Heineken România
o Autoritatea Rutieră Română

Managementul calitatii

Obiectivul principal al firmei noastre este de a satisface toate cerinţele clienţilor. Calitatea serviciilor executate este garanţia existenţei şi dezvoltării organizaţiei. Angajaţii reprezintă cea mai mare valoare pentru organizaţie. Punerea accentului pe comunicare este o condiţie primordială pentru ca organizaţia noastră să funcţioneze coordonat.

Perfecţionarea activităţilor este contină pentru creşterea eficienţei. Prin îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de funcţionare asigurăm infrastructura necesară unei activităţi a cărei calitate este în continuă dezvoltare, şi care ţine cont de protejarea mediului. Pentru a realiza aceste obiective am implementat sistemul de management integrat în conformitate cu cerinţele standardelor EN ISO 9001:2008 sisteme de management al calităţii; EN ISO 14001:2004 sisteme de management al mediului; OSHAS 18001:2007 sisteme de management al securității ocupaționale, sănătatea și siguranța muncii și standardul ISO 50001:2011 sisteme de management al energiei.

  • Misiunea noastră poate fi rezumată prin afirmaţia: "Dorim ca toţi clienţii nostri să fie complet multumiţi de serviciile noastre." Nu vom precupeţi niciun efort, pentru a oferi cele mai bune servicii de curăţenie şi de suport disponibile.

  • Viziunea noastră este de a asculta fiecare client al firmei noastre, înainte şi după ce le-am oferit serviciile noastre. Fie că are nevoie de servicii generale sau servicii special comandate, garantăm că fiecare experienţă va depăşi aşteptările lui.

  • Satisfacţia clientului cel mai mic este la fel de importantă ca îndeplinirea aşteptărilor celor mai mari clienţi. De aceea vom fi multumiţi doar după finalizarea lucrărilor la calitatea cea mai înaltă.